THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH CÓ CON VÀO HỌC LỚP 1, NĂM HỌC 2021-2022

* Thời gian nhận hồ sơ giấy tuyển sinh: từ ngày 06/09 đến 08/9/2021. 

* Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh:  ngày 10/9/2021

* Hồ sơ nộp cho nhà trường gồm có:

+ Đơn đăng kí tuyển sinh (có mẫu trên website tuyển sinh, phụ huynh tải về ghi thông tin đầy đủ và có chữ kí trong đơn)

+ Bản sao giấy khai sinh của học sinh (không nhận bản công  chứng).

+ Sổ hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú(phô to không cần công chứng)

* Lưu ý:  Phụ huynh đi nộp hồ sơ, thực hiện nghiêm thông điệp 5K

Bài viết liên quan