THÔNG BÁO TẠM HOÃN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ GIẤY CỦA HỌC SINH LỚP 1

Căn cứ công văn số 1308/QĐ-UBND-HC ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Nay Trường Tiểu học Hoàng Diệu xin thông báo đến quý phụ huynh có con vào học lớp 1 năm học 2021-2022 về việc tạm hoãn thời gian nộp hồ sơ giấy ( vào các ngày 6/9/2021 đến 8/9/2021, như đã thông báo trong nội dung tin tức trước). Khi nào có thời gian cụ thể nhà trường sẽ thông báo cho quý phụ huynh kịp thời.

Bài viết liên quan