Bộ đội giúp trường chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020

Bộ đội Trung đoàn 9 giúp trường chuẩn bị năm học mới

Bài viết liên quan