19/09/21  Tin của trường  97
TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU THÔNG TIN DẠY HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
 19/09/21  Tin của trường  69
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU  TIẾP TỤC TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022
 05/08/21  Tin tức - Sự kiện  193
V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ giấy tuyển sinh trực tuyến lớp 1, năm học 2021 – 2022