THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ giấy tuyển sinh trực tuyến lớp 1, năm học 2021 – 2022

     Do thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn Tỉnh và Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện sau ngày 01/8/2021, nên thời gian nhận hồ sơ giấy và công bố kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Hoàng Diệu  sẽ dời lại cho phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp.

     * Thời gian đăng kí trực tuyến: Lúc 7 giờ 30 phút ngày 6/8/2021 đến 17 giờ ngày 10/8/2021(làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật)

     * Thời gian nhận hồ sơ giấy của phụ huynh: Trường Tiểu học Hoàng Diệu  sẽ có thông báo sau về thời gian nhận hồ sơ giấy của phụ huynh để đối chiếu và công bố kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022.

     * Trường Tiểu học Hoàng Diệu thông báo đến toàn thể quý phụ huynh biết để thực hiện. 

Bài viết liên quan